BÁO CÁO TÓM TẮTTỔNG KẾT HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN          A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH1. Thuận lợi- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) nhiệt tình, ...